[Press Release] Voice from the Stone

Tiếng vọng từ tường đá cũng tràn ngập âm hưởng về bệnh tật, cái chết, sự bất tử – những chủ đề chính trong thơ của Emily Dickinson. Do đó, khi chuyển thể câu chuyện này, đạo diễn Eric D. Howell đã cố gắng để sao cho từng phân cảnh trong phim đều như một câu thơ xanh xao, u buồn … More [Press Release] Voice from the Stone

五年

五年前に、この映画を一緒に見ると誘う人があった。あの人と見られなかった。そして、五年後で、昨日一人で見た。忘れない夜になった … More 五年