Ảnh hưởng của phim truyền hình châu Á đối với công chúng Việt Nam

Xét trong khu vực châu Á, ta có thể thấy Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khu vực châu Á khác đều ít nhiều chịu tác động về văn hóa từ các nền điện ảnh lớn trong khu vực như: Hàn Quốc, Nhật Bản, cộng đồng Hoa ngữ. … More Ảnh hưởng của phim truyền hình châu Á đối với công chúng Việt Nam