Why did we do that to the animal?


20160311-konomachinoinochini05

“Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn vì đã đến xem một bộ phim nặng nề như thế này. Quả thực là một phim truyền hình không thể phản ánh được hết sự thật vốn có rất nhiều vấn đề. Bộ phim này là cơ hội để chúng ta suy nghĩ lại hiện trạng của nước Nhật bây giờ như thế nào. Trong quá trình vào vai diễn, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu; hơn nữa, việc ghi hình lại thực tế này đã cho tôi thấy vẫn còn cơ hội để giải quyết vấn đề, để làm biện pháp bảo tồn. Lời nói thật sự không thể diễn tả được hết những cảm xúc của tôi ra bên ngoài. Những cảm xúc mà tôi đã nhận được dù thế nào cũng không thể nói hết. Tại sao chúng ta lại làm như thế với động vật cũng là điều con người cần phải suy nghĩ. Con người phải đối mặt với động vật như thế nào, nếu như các bạn có thể suy nghĩ lại việc đó thêm một lần nữa qua tác phẩm này thì tôi rất vui. Hôm nay, cảm ơn các bạn rất nhiều.”

Toda Erika talk about Kono Machi no Inochi ni (この街の命に | About the life of this town)

In fact, Toda really loves pet. She raises dogs and cats. She usually took photo of them and then posted it on her Instagram.

Accidentally, a few days ago, I read an article about Japanese killing over 200 female pregnant whales with the reason for scientific research. But in fact, they use the remained part of whale body to sale for the market and people buy it for food… Therefore, I’m really interested in Kono Machi no Inochi ni drama. The plot is:

“Hiroshi (Ryo Kase) is a government veterinarian at an animal protection center. He carries out his work following government laws. His work is to slaughter dogs and cats that are abandoned. Hiroshi is distressed about his work, but he reminds himself that somebody has to do the work. His colleague, Aki (Erika Toda), also suffers from a sense of guilt over her work.

Ayako (Yuko Tanaka) is assigned as the new director of the animal protection center. Ayako tries to change the situation of the animal protection center. The killing of animals are reduced, but they face a decision.” (Asian Wiki)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s